Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1460 Språkakuten för medicinestuderande 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Annmari Sahlstein

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Valinnainen valmentava opintojakso, joka auttaa opiskelijaa saavuttamaan LL- ja HLL-tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason sekä perehtymään jo tässä vaiheessa lääketieteen sanastoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja perussanaston
- on perehtynyt lääketieteen sanastoon ja lääketieteen kielelle tyypillisiin rakenteisiin
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja opiskelunsa tukena
- tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa kielen opiskelussa sekä osaa suunnitella itselleen pitkäjänteisen opintopolun ruotsin kielen taitojen vahvistamiseksi koko tutkinto-opiskelun ajalle ja lääkärin/hammaslääkärin työtä varten.

Sisältö

Opintojaksolla
- kerrataan ja harjoitellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa
- luetaan eri alojen tekstejä, myös lääketieteen alalta
- kirjoitetaan lyhyehköjä aineita ja tiivistelmiä
- harjoitetaan suullista kielitaitoa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti niille LL- ja HLL-opiskelijoille,
- joilla on ollut huomattavia vaikeuksia ruotsin kielen perusasioiden kanssa esim. ruotsin pakollisilla lukiokursseilla (keskipitkä B-ruotsi)
- jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia ylioppilaskirjoituksissa tai ovat kirjoittaneet ruotsin arvosanalla C tai alempi (keskipitkä B-ruotsi)
- joiden edellisistä ruotsin opinnoista on kulunut jo kauan ja jotka arvelevat taitonsa riittämättömiksi ennen tutkintoon kuuluvaa pakollista ruotsin kurssia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, kotitehtävien suorittamista ja hyväksyttyä kertauskuulustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät (HLL-opiskelijat),
2. vuoden kevät (LL-opiskelijat)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kurssin toteutuksesta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet