Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2451 Aktivera dina kommunikationsfärdigheter i svenska! 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Dosentti Sakari Suominen, Kliininen laitos, Kansanterveystiede ja ruotsin kielen lehtori Annmari Sahlstein, Kielikeskus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lääketieteen opiskelijoilla pitää olla suoritettuna KIRU2464 ja KIRU2465. Hammaslääketieteen opiskelijoilla pitää olla suoritettuna KIRU2484 ja KIRU2485.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Tämä valinnainen opintojakso on tarkoitettu niille lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon kliinisten opintojen loppuvaiheen opiskelijoille, jotka haluavat aktivoida ruotsin kielen taitojaan vielä ennen valmistumistaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija aktivoi ja syventää kommunikointitaitojaan ruotsin kielessä tulevia työtehtäviään varten.

Sisältö

Opintojaksolla
- harjoitellaan esim. roolipeleinä erilaisia potilaan ja lääkärin välisiä keskustelutilanteita
- käsitellään lääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
- keskustellaan lääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen liittyvistä aiheista pareittain ja pienryhmissä sekä pidetään keskustelun alustuksia
- haetaan ruotsiksi lääketieteen ja hammaslääketieteen alaan liittyvää tietoa erilaisista tietolähteistä ja sovelletaan sitä käytännön tilanteissa
- harjoitellaan mm. asiantuntijana toimimista ja tiedon jakamista sekä ongelman ratkaisua yhteistyössä muiden kanssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 34 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen läsnäolo sekä pakolliset suulliset ja kirjalliset harjoitukset.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso on tarkoitettu lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon kliinisten opintojen loppuvaiheen
opiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kurssin toteutuksesta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet