Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4302 Suomen kieli ja potilasviestintä 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Arja Lampinen ja Emmi Hynönen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssin aiheena on suomenkielinen potilasviestintä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, millaista on potilaan kannalta tarkoituksenmukainen lääketieteellinen viestintä. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan sujuvan, ilmaisultaan selkeän, oikeakielisyydeltään moitteettoman ja tyyliltään asiallisen potilaan luettavaksi tarkoitetun tekstin. Opiskelija saa kokemuksen potilaana tai potilaan omaisena olemisesta lukemalla kaunokirjallisen tai omaelämäkerrallisen teoksen ja osaa keskustella aiheesta.

Sisältö

Potilasystävällisen tekstin piirteet. Potilaan suomenkieliset kuvaukset oireistaan, sairauksistaan tai tuntemuksistaan. Sairauksien ja sairastamisen kuvaukset kaunokirjallisuudessa. Lääkäri tiedotusvälineiden asiantuntijana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 18 t 0 t

Kurssiin kuuluu aloitusluento sekä kolmet ryhmäharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätöinä suoritettavat ennakkotehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa (teoriataustaksi) julkaistava materiaali. Yksi kaunokirjallinen teos; kussakin ryhmässä käsiteltävät teokset sovitaan erikseen ryhmittäin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet