Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV0015 Kokouskäytännöt ja puheviestintä, lääketiede 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy neuvotteluihin sekä kokousviestintään ja -käytäntöihin viestintäharjoittelun kautta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, miten kokouksiin ja neuvotteluihin valmistaudutaan ja mitä siinä on huomioitava. Hän ymmärtää viestinnän roolin yhteistyön edistämisessä ja päätöksenteossa. Opiskelija tuntee kokouskäytännöt ja pystyy toimimaan kokouksissa ja neuvotteluissa osallistujana ja vetäjänä. Hän osaa eritellä ja arvioida niin omaansa kuin muiden viestintää neuvottelu- ja kokousympäristössä. Hän myös osaa ottaa vastaan ja antaa muille palautetta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija paneutuu neuvottelussa ja kokouksissa vaadittavaan viestintäosaamiseen. Hän tutustuu neuvotteluun valmistautumiseen, ongelmanratkaisuun ja vaikuttamiseen sekä neuvottelutyyleihin ja yhteistyön edistämisen tapoihin. Opiskelija perehtyy kokousviestintään ja kokoustekniikkaan sekä harjoittelee niin neuvottelussa kuin kokouksessa toimimista vetäjän ja osallistujan roolissa. Lisäksi hän opettelee erittelemään ja analysoimaan viestintää ryhmätilanteissa sekä antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 11 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on valinnainen LL-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet