Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Opinnäyte
Opinnäyte ja kypsyysnäyte 20–40 op

Yleiskuvaus

Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan ”Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte”.

Tutkielman tavoitteena on lisätä tutkinnon akateemisuutta ja parantaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn, tiedon kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä kirjalliseen esittämiseen.

Sisältö

- syventävä opinnäytetyö sisältää tutkimussuunnitelma
- työskentelyn tutkimusryhmässä tai itsenäisesti ohjaajan ohjauksessa
- kirjallinen tutkielma/opinnäyte
- kypsyysnäyte

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Turun yliopiston päätöksen mukaisesti kaikki 1.8.2013 lukien opinnäytteet tulee olla Turnitin-järjestelmällä tarkastettuja. Tiedekuntaan toimitettavan syventävien opintojen kirjallisen työn arviointilomakkeeseen tulee ohjaajan allekirjoittama todistus opinnäytteen tarkastuksesta Turnitin-järjestelmällä. Opinnäytteeeseen tulee teksti: The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service. tai Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Lisätietoja

Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielman sisällön ja aihepiirin, ja tutkielman ollessa laaja, täsmentää ja rajaa aiheen. Opiskelija tekee ja ohjaaja hyväksyy suunnitelman. Kumpikin sitoutuu allekirjoituksellaan suunnitelmaan, josta saavat samanlaiset kappaleet itselleen. Opiskelija voi purkaa sitoumuksen ohjaajan kanssa yhteisymmärryksessä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa perustutkinnon suunnittelutoimikunta ratkaisee asian. Suunnitelma rekisteröidään tiedekunnassa.

Suunnitelman tulee sisältää opinto- tai tutkimussuunnitelma, jossa erityistä huomiota on kiinnitettävä laajuuteen ja aikatauluun. Päätoimisesti työskennellessä ohjeellinen laajuus on 2 kuukautta selvitystä, opiskelua, tutkimusta jne. ja 1 kk kirjoittamista. Opiskelijat tekevät kuitenkin tutkielman yleensä muiden opintojen ohessa, jolloin kokonaiskesto voi olla pidempi, esim. 1-2 vuotta. Tätä pidempiä syventävien opintojen tutkielmahankkeita ei suositella. Tutkielma voi tietysti olla osa laajempaa ja pidempikestoista tutkimushanketta, jossa opiskelija mahdollisesti jatkaa esimerkiksi väitöskirjaa tehden.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Opinnäyte (LL-tutkinto, syventävät opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet