Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1174 Salakuljetus 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu etnologisen tutkimukseen jonkin ajankohtaisen tutkimusaiheen avulla ja saa samalla käsityksen eurooppalaisesta etnologiasta ja sen yhteyksistä kansatieteeseen. Hän oppii myös syventämään ja etsimään tietoja soveltaakseen niitä kurssin harjoitustyöhön. Tämän kurssin avulla opiskelija osallistuu ryhmätyönä verkkonäyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen (näyttelyn käsikirjoituksesta näyttelyteksteihin ja toteuttamiseen).

Sisältö

Luentojen, seminaari-istuntojen, ryhmätöiden ja kirjallisuuden avulla opiskelija tutustuu eurooppalaiseen etnologiaan jonkin ajankohtaisen teeman avulla. Lukuvuoden 2014–2015 kurssin aiheena on salakuljetus ylirajaisuuden näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan salakuljetusta kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, jossa korostuvat mm. kansanomainen oikeuskäytäntö, kulttuuriperintö ja globaali rikollisuus. Luennot tähtäävät ryhmätyönä toteutettavaan verkkonäyttelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Luento-opetus 12 t, ohjattua pari- tai ryhmätyöskentelyä 20 t, jonka tuloksena yhteinen verkkonäyttely. Mahdollisia vierailuja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen, verkkonäyttelyn suunnittelu ja tuottaminen ryhmätyönä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Filpus, Kari 2001. Alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren rannikolla kieltolain aikana 1919–1932

Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora; 39. Diss. Oulun yliopisto. ISBN: 951-42-5972-6 (nid.) 951-42-5973-4 (verkkojulkaisu)

Donnan, H. and T. M. Wilson 1999. Borders: Frontier of Identity, Nation and State. Oxford: Berg.

Juntunen Marko 2002: Between Morocco and Spain : men, migrant smuggling and a dispersed Moroccan community. Helsinki : University of Helsinki, 2002. 952-10-0666-8 (PDF) (http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/aasia/vk/juntunen/)

Raimo Pullat 2012. Viinameri. Pirtusotaa Itämerellä 1920- ja 1930-luvulla. Tammi

Holtom, Paul: Coping with the Future of the Small-Scale Cross-Border Traders in Kaliningrad’s Borderlands. In: The Kaliningrad Challenge: Options and Recommendations, s. 152–168.

Lisätietoja:

Osa aineistosta (mm. salakuljetusta koskeva kaunokirjallisuus ja elokuvat) ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuuri- ja elämysmatkailu (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma