Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0076 YUNET A1. Nuorisotutkimuksen klassikot 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Edeltävät opinnot
Nuorisotutkimuksen perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotutkimuksen klassikkojen teoriamuodostuksen ja näkökulmat.

Sisältö

Jaksolla esitellään keskeisimpiä nuorisotutkimuksen klassikkotekstejä ja klassisia lähestymistapoja, kuten sukupolviteoriaa, identiteettiteoriaa sekä alakulttuuriteoriaa. Samoin kurssilla on mahdollisuus tutustua suomalaisiin nuorisotutkimuksen klassikoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme kohtaa seuraavista:

1. Mannheim, Karl 1952. The Problem of Generations. Teoksessa Mannheim, K. (1952) Essays on Sociology of Knowledge tai
Mead, Margaret 1971. Ikäryhmien ristiriidat: sukupolvikuilun tutkimusta. Helsinki: Otava.

2. Erikson, Erik 1968. Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

3. Gillis, John R. 1981. Youth and history: tradition and change in European age relations 1770 - present. San Diego (Calif.): Academic Press.

4. Hall, Stuart & Jefferson, Tony 1976. Resistance Through Rituals. Lontoo: Hutchinson tai
Willis, Paul 1977. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Aldershot.

5. Helanko, Rafael 1959. Turun poikasakit: sosiologinen tutkimus 9-16-vuotiaitten poikien spontaanisista ryhmistä vv. 1944-51. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B; 46. tai
Haavio-Mannila, Elina (1958) Kylätappelut: sosiologinen tutkimus Suomen kylätappeluinstituutiosta. Porvoo: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos