Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0093 YUNET A3. Nuorisotutkimuksen seminaari 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Katariina Löfblom, Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Edeltävät opinnot
Nuorisotutkimuksen perusopinnot. Suositellaan, että opiskelija on suorittanut jakson YUNET A1. Nuorisotutkimuksen klassikot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet sekä osaa tieteellisen kirjoittamisen ja arvioinnin perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tutkimussuunnitelman laadintaan, tutkimuksen toteuttamiseen ja raportointiin, tieteelliseen kirjoittamiseen, argumentointiin sekä arviointiin.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus, arkemmat suoritustavat ilmoitetaan myöhemmin. Seminaari kestää kaksi lukukautta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos