Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0094 YUNET A4. Valinnaiset opintojaksot 15 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Edeltävät opinnot
Opiskelijalla on oltava suoritettuna nuorisotutkimuksen perusopinnot.

Sisältö

Suoritustavat ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen ja osa kursseista opetetaan jäsenyliopistojen kampuksilla. Kirjallisuus tai sen osa voidaan suorittaa sopimuksen mukaan luentokursseilla, seminaareilla tai kirjallisuusesittelyillä/esseillä. Suoritustavat on sovittava vastuuopettajan kanssa. Yhdellä tenttikerralla voi suorittaa kerrallaan vain kaksi eri alakohtaa.
Vapaavalintaisia opintojaksoja voi suorittaa heti YUNET-opinto-oikeuden saatuaan.

HUOM! Joissakin valinnaisten opintojaksojen kirjallisuuslistoissa voi olla päällekkäisiä teoksia. Opiskelija ei voi suorittaa samaa teosta kahteen kertaan. Tällaisessa päällekkäisyystilanteessa opiskelijan tulee kysyä opintojakson vastuuopettajalta korvaavaa teosta tai ehdottaa sellaista itse.

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löytyvät YUNET-verkoston sivuilta: http://www.uta.fi/yunet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos