Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1000 U1. Johdatus uskontotieteeseen 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Matti Kamppinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee uskontotieteen kehityksen akateemisena tieteenalana vaikuttaneet tekijät sekä osaa tarkastella uskonto-käsitteen piiriin kuuluvia ilmiöitä ja perinteitä erottamattomana osana yhteiskuntaa ja kulttuuria, joissa ne esiintyvät.

Sisältö

Uskonnon käsitteellinen alue: mitä uskonto-sana nimeää; mistä uskonto koostuu; tarvitaanko uskonnon määritelmiä; uskontotieteen tutkimusalat ja lähestymistavat; keskeisten tutkimuskäsitteiden muodostuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Muut luennoitsijat: Tiina Mahlamäki, Pekka Tolonen, Jere Kyyrö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot ja kirjallisuus tentitään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

V. Anttonen, Uskontotieteen maastot ja kartat, SKS, Tietolipas 232, 2. painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma