Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1152 Kulttuurinen kestävyys 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajina Katriina Siivonen ja useita muita opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Kurssilla käsitellään kulttuurin suojelua, kulttuurin kehittämistä ja kulttuurin hyödyntämistä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehittämistyössä. Kurssin laajan näkökulman mukaan sekä suojelun ja kehittämisen kohteet että suojelu ja kehittäminen ideoina ja toimenpiteinä nähdään kulttuurin osina. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta tarkastellaan muun muassa kulttuuriperinnön tuottamista ja hyödyntämistä sekä sosiokulttuurista osallisuutta kehittämistyössä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi kulttuurin ja kulttuurisen kestävyyden käsitteitä. Suhteessa näihin käsitteisiin paneudutaan kulttuuriperintöön liittyviin kansainvälisiin ja kansallisiin säädöksiin sekä kulttuurin suojelun, kehittämisen ja hyödyntämisen periaatteisiin. Tämä lisäksi kurssilla esitellään eri alojen asiantuntijoiden luennoimina kulttuurisen kestävän ajatuksia käytännön esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Luentoja 18-20 t sekä ekskursiopäivä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja ekskursiolle ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta ja verkkosivuja. Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan joka toinen syksy ja se on ohjelmassa 2014. Kurssi kuuluu kestävän kehityksen koulutusohjelman KEKO-opintoihin. Kurssi on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille. Kurssille ilmoittaudutaan. Ilmoittautumisesta lähemmin museologian kotisivuilla.
Tarjonta: JOO-opiskelijoille, KEKO-opiskelijoille, kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma