Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1098 Museologian puutarhakurssi 2–5 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää puutarhan ja sen kasvit ja kasvikannat osana vaalittavaa ja vaikuttavaa kulttuuriperintöä ja kasvigeenivaratyötä. Hän ymmärtää museon merkityksen ja toimintamahdollisuudet osana tätä vaalinnan, esittämisen ja vaikuttamisen prosessia.

Sisältö

Sisältö vaihtelee vuosittain. Kahden opintopisteen suoritukseen sisältyy ohjattua puutarhatyötä museossa tai muussa kulttuuriperintökohteessa noin viikon ajan. Laajemmassa suorituksessa kurssiin voi sisältyä arkistotyötä, haastatteluja ja muuta selvitys- ja tutkimustyötä sekä perinnekasvien tai puutarhahistorian esittämistä esimerkiksi kulttuuriperintökohteessa tai alan messuilla. Kurssille voi liittyä perehdyttävä ennakkotehtävä. Sisältö rakentuu vuosittain tehtävän erikoisluonteen pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

ks. Sisältö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma