Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1122 Aineellinen kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman ja opettajat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään aineellisen ja esineellisen tuotantoprosessia sekä esineiden ja käyttäjien vuorovaikutusta ja käytön kontekstia sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Tarkastelussa on jokin aineellisen kulttuurin osa-alue tai materiaali ja siihen liittyvät prosessit.

Sisältö

Opetus on yhteistä kansatieteen kanssa. Kurssilla perehdytään materiaalisen kulttuurin erityiskysymyksiin, kuten monipuolisesti joihinkin materiaaleihin ja niihin liittyviin tuotantoprosesseihin. Opiskelija pääsee myös kirjallisuuden kautta erikoistumaan haluamalleen aihepiirin osa-alueelle. 2015-2016 kurssin teema on muovi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot, ekskursiot, mahdolliset harjoitustyöt, kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, myös ekskursioihin (vähintään 2/3 luennoista). Luento- ja ekskursiopäiväkirja sekä essee määritellystä aihepiiristä ja mahdolliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan vuosittain erikseen.                    

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan museologiassa joka toinen vuosi, seuraavaksi 2015-2016, vaihtuvin teemoin. Se on luentojen osalta yhteinen kansatieteen kanssa, mutta kirjallisuudessa ja suoritustavassa voi olla eroja oppiaineiden välillä. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma