Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1158 Johdatus yhdysvaltalaiseen luonnon- ja kulttuuriperintöajatteluun 5 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Hanneleena Hieta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten ja millaisin voimavaroin luonnon- ja kulttuuriperintöä suojellaan ja tehdään yleisölle tavoitettavaksi pohjoismaisesta poikkeavassa poliittisessa ja taloudellisessa järjestelmässä.

Sisältö

: Luennoilla käsitellään esimerkein Yhdysvaltojen länsirannikon valtionpuistoja, historiallisia monumentteja ja ruohonjuuritason kulttuuriperintötyötä. Mukana on esimerkkejä sekä yleisamerikkalaisista että etnisistä toimijoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan antamat materiaalit, englanninkielisiä verkkoaineistoja

Lisätietoja

Kurssi toteutuu keväällä 2015, jos kurssille ilmoittautuneita on vähintän 8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma