Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Harjoittelu
MEDI0171 Yleislääketiede - Kliininen opetus C6-C7, Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Merja Ellilä, Yleislääketiede, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tietää:
- yleislääkärin työnkuvan pääpiirteet vastaanottotyössä
osaa:
- ratkaista kliinisiä ongelmia ja tehdä päätöksiä terveyskeskuksen potilaita koskien
- soveltaa yleislääkärin työn keskeisiä toimintamalleja kohdatessaan potilasongelmia
sekä ymmärtää:
- yleislääkärin työn erityispiirteet sairaalatyöhön verrattuna
- moniammatillisen yhteistyön merkityksen terveyskeskuksen vastaanottotyössä

opiskelija osaa:
- haastatella ja tutkia ja tutkimaan potilasta perusterveydenhuollossa, käyttää terveyskeskuksen
tutkimusvälineitä, kirjoittamaa havaintonsa, johtopäätökset ja toimenpiteet potilastiedostoihin, kirjoittamaa lähetteen jatkotutkimuksiin ja hoitoon sekä ymmärtää:
- kliinisten tietojen ja taitojen, potilas-lääkärisuhteen sekä kokonaisvaltaisen hoidon merkityksen yleislääkärin työssä

Sisältö

Terveyskeskuslääkärin vastaanottotoiminnan harjoittelu kliinisen opettajan ohjauksessa.

Toteutustavat

Luennot 3 t, kliininen opetus (vastaanottotoiminta) ja omatoiminen opiskelu 40 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien
hyväksyttyä suorittamista kliinisessä opetuksessa. Yleislääketieteen välitentti toteutetaan
C8-jaksojen lopussa.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kumpusalo ym. Yleislääketiede, Duodecim 2005: sivut 18-72, 116-123, 140-171.

Lisätietoja

Yleislääketieteen kaikki kliininen opetus on hajautettu opetus- ja sopimusterveyskeskuksiin.

Terveyskeskusvastaanotolla hoidetaan myös ulkomaalaisia potilaita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet