Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO0001 PJOY1 Johtaminen ja liiketoiminta 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset ja ajankohtaiset peruskäsitteet ja perusteoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historian peruspiirteistä sekä keskeisistä johtamistyyleistä. Opiskelija ymmärtää organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista. Lisäksi opiskelija tuntee perusorganisaatiomallit. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeiset peruspiirteet sekä tuntee yrityksen hallituksen, johtoryhmän ja toimitusjohtajan tehtävät.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamis- ja organisaatioteoriat, johtamisen historia sekä organisaatiokäyttäytyminen. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä sekä osakeyhtiön päätöksentekoa ja hallintoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johtaminen ja organisointi. KY-Palvelu Oy, Keuruu. Peltonen, Tuomo (2007), 9789529906055.

2. Essentials of Organizational Behavior. Prentice Hall, New Jersey. Robbins,

Stephen J. & Judge, Timothy A. (2010), 9780138157630

Tai

Organizational Behaviour. Prentice Hall. Toronto. Johns, G. & Saks, A. (2005) 9780131270497. 

Luvut: 1,2,3,5,6,9,10,12,13,14

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille (KTK-tutkinnossa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet