Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ7001 PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä oikeudenaloja ja lakeja Suomessa on. Opiskelija ymmärtää, että lainsäädäntö vaikuttaa yrityksen toiminnan suunnitteluun. Opiskelija huomaa juridiikan merkityksen jokapäiväisessä yritystoiminnassa. Opiskelija hahmottaa, minkälaista juridiikkaa tulee tarvitsemaan tulevassa ammatissaan. Kurssi toimii johdantona yritysjuridiikan muille kursseille.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä Suomen lakeja, jotka liittyvät yritystoimintaan. Keskustellaan ajankohtaisista yritysjuridiikan aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t

Luennolla pidetystä esityksestä saa korotuksen arvosanaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyöt, jotka palautetaan Moodleen. Jokainen tekee 1-2 sivun harjoitustyön omasta aiheestaan. Työstä on vapaaehtoinen esitys, joka korottaa kurssin arvosanaa. Lisäksi jokainen kirjoittaa 10-sivuisen oppimispäiväkirjan. Suoritukset tulee palauttaa Moodleen I periodin loppuun mennessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Helsinki. Hoppu, Esko; Hoppu, Kari (2007), 9789510327791. Kirja on saatavissa myös sähköisenä.

2. Muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P050001 PYJY1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet