Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHV2311 PHLMO4 Asiantuntijaksi hyvinvointialalle 3 op
Vastuutaho
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.,Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tieteellisten tutkimusten, muun suositellun kurssikirjallisuuden ja oman työelämäkokemuksensa kautta kokonaiskäsitystään hyvinvointialasta toimialana, hyvinvointialan verkostoista, hyvinvointialan liiketoimintaosaamisesta sekä hahmottaa oman monitieteisen ammatillisen identiteettinsä hyvinvointialan toimintaympäristössä.

Sisältö

Hyvinvointiala toimialana, julkinen, yksityinen ja kolmas sektori hyvinvointialan toimijoina, eri sektoreiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus, verkostojen luominen ja ylläpitäminen, hyvinvointipalvelujen liiketaloustieteellinen tutkimus.Hyvinvointipalvelujen erilaiset asiakasryhmät, heidän tarpeidensa ja palveluiden vastaavuus. Hyvinvointipalvelujen brändääminen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely vastuuopettajan ohjeiden mukaisesti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen "Minä tulevaisuuden asiantuntijana hyvinvointialalla" (n. 12-15 sivua) laatiminen hyväksytysti käyttäen oppimateriaalia (1-3) lähdeaineistona.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Saari, J. (toim.) 2011. Hyvinvointi – Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Vilna: Gaudeamus. ISBN 978-952-495-183-8.
  2. Branding health services: defining yourself in the marketplace (2000). Edited by Gil Blashe, Nancy J. Hicks. Aspen Publishers. ISBN 0-8342-1175-0.
  3. Muu vastuuopettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksot on tarkoitettu ainoastaan Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille. PHLMOm4 vastaa opintojaksoa PHLMO2. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PHLMO2 Digitaalinen portfolio, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet