Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHV0023 PHLMO53 Toiminnan arviointi ja laatu 5 op
Vastuutaho
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.,Pori
Vastuuhenkilö
Arja Mäkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee palvelutuotannon laadunhallinnan käsitteet ja periaatteet sekä tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja toiminnan arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palvelutuotannon laatua ja tuloksellisuutta.

Sisältö

Laatu ja vaikuttavuus; palvelutuotannon laadunhallinta; toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Verkko-opetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Itsenäisesti suoritetut verkkotehtävät ja vertaisarviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Virtanen, P. (2007) Arviointi: Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita. Helsinki. 978–951-37-4612-4.
 2. Lecklin, O. & Laine, R. (2009) Laadunkehittäjän työkalupakki: Innovatiivisen johtamisjärjestelmän rakentaminen. Talentum. Helsinki. 978–952-14-1434-3.
 3. Nelson, E., Batalden, P. & Godfrey, M. (2007) Quality By Design: A Clinical Microsystems Approach. Jossey-Bass. San Francisco. 978-0-7879-7898-3.
 4. Pesonen, H. 2007. Laatua. Asiantuntijaorganisaation laatuopas. Infor. Helsinki.
 5. Robson, C. 2001. Käytännön arvioinnin perusteet. Opas evaluaation tekijöille ja tilaajille. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere.
 6. Kansainväliset artikkelit ja muu oheismateriaali.

Lisätietoja

Vastuujärjestäjä: Satakunnan ammattikorkeakoulu. SAMK:n koodi: YST120104. Opintojaksolle tulee hakea erillinen opinto-oikeus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet