Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0003 PLRY1, 3 osa Rahoitus ja liiketoiminta 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi-Mari Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen rahoitustoiminnon perusteet ja hallitsee rahoituksen peruskäsitteet. Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja niiden eri osapuolista, ja oppii tuntemaan Suomen arvopaperimarkkinoiden perusrakenteen ja instrumentit. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoituksen suunnittelun ja rahoitusaseman analysoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi mm. rahoitustoiminnon perusteet, rahoituksen peruskäsitteet, rahoitusmarkkinoiden toiminta ja osapuolet, Suomen arvopaperimarkkinat ja rahoitusinstrumentit, sekä rahoituksen suunnittelun ja rahoitusaseman analysoinnin perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luento- ja monimuoto-opetus 18 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rahoituksen perusteet (7. uud. painos). WSOY, Helsinki. Martikainen, Teppo; Martikainen, Minna (2009), 951-0-31348-3. (Luennoitsijan ilmoittamin osin.)

2. Principles of corporate finance (9th edition tai uudempi). McGraw-Hill Irwin, Boston. Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.; Franklin, A. (2008), 0-07-286946-1.  (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

3. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet