Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO0004 PJOY3 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Aki Lehtivuori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee esimiestyön peruselementit. Opiskelija tunnistaa omia päätöksenteko- ja vuorovaikutuspiirteitään. Opiskelija tietää organisaatio- ja esimiesviestinnän keskeiset elementit. Lisäksi opiskelija tuntee johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä taustateorioita.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu esimiehen rooliin, käytännön johtamistyöhön sekä esimiesviestintään. Harjoituksissa osallistujat pohtivat ratkaisuja erilaisiin käytännön esimiestyön sekä vuorovaikutuksen tilanteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

2 eri harjoitusryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Luennot, harjoitukset, tiivistelmät kurssikirjallisuudesta ja luento-/oppimispäiväkirja luennoista ja harjoituksista.

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Harjoituksissa läsnäolovelvollisuus. Yhden harjoituskerran voi olla pois perustellusta syystä. Luennoilla ei läsnäolovelvollisuutta, luentojen tiivistelmät voi kuunnella Moodlesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse seuraavista 2 kirjaa, joista teet tiivistelmät:
1. Asiantuntijasta esimies. WSOYpro. Juva. Ristikangas, V., Aaltonen, T., Pitkänen, E. (2008) 9789510338629
2. Esimiehen viestintätaidot. WSOY. Helsinki Puro, P. (2004) 9510267465
3. Ammattina esimies. WSOYpro. Helsinki. Järvinen, P. (2009) 9510292710
4. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Talentum. Helsinki. Järvinen, P. (2014) 9789521423161
5. Esimiestyö – valmentaminen ja uudistuminen. Tammi. Helsinki. Jalava, U. (2001) 9789512646739.

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille (KTK-tutkinnossa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet