Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2024 PJO12 Johtaminen hyvinvointialalla 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Mervi Vähätalo

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on syventynyt hyvinvointialan johtamisen haasteisiin, ymmärtää julkisen ja yksityisen sektorin johtamistyöhön liittyviä erityispiirteitä sekä hahmottaa hyvinvointialan kenttää monipuolisesti johtamisen näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. laatujohtamiseen, strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä tietojohtamiseen hyvinvointialan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan hyvinvointialan innovatiiviseen kehittämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Virtanen Petri & Stenvall Jari (2010) Julkinen johtaminen. Tietosanoma

2 . Niiranen Vuokko, Seppänen-Järvelä Riitta, Sinkkonen Merja, Vartiainen Pirkko (2010) Johtaminen sosiaalialalla.

3. Hakari, Kari (2013)  Uusi julkinen hallinta - kuntien hallinnonuudistusten kolmas aalto? Tutkimus Tampereen toimintamallista. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9263-1

4. Jylhäsaari, Jussi (2009) Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa. Tietoista uudistamista vai realiteetteihin sopeutumista? Väitöskirja. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-274-8.pdf

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P022024 PJO12.
Opintojakso PJO12 vastaa opintojaksoa HK3a (Hyvinvointipalvelujen organisaatiot ja johtaminen). Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson HK3a, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet