Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2042 PJO19 Luovuus asiantuntijatyön voimavarana 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Annika Blomberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yksilön ja organisaation luovuuden ilmiönä ja asiantuntijatyön voimavarana. Opiskelija hallitsee asiantuntijuuteen, asiantuntijaorganisaatioon sekä luovuuteen liittyvää peruskäsitteistöä ja teorioita. Opiskelija on myös perehtynyt asiantuntijan ja asiantuntijaorganisaation luovuutta edistävään johtamiseen kirjallisuuden avulla. Ryhmätyöskentelyn ja esseiden avulla opiskelija oppii tarkastelemaan aihepiiriä analyyttisesti ja monipuolisesti.

Sisältö

Luovuus asiantuntijatyön osa-alueena ja voimavarana. Yksilöluovuus asiantuntijaorganisaation kontekstissa, organisatorinen luovuus sekä niiden erilaiset tarkastelutavat ja merkitykset sekä niihin liittyvä peruskäsitteistö.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on pakollinen johtamista ja organisointia ja markkinointia pääaineenaan lukeville Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoille sekä CBM-maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssille mahtuu 35 opiskelijaa, joista etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman johtamisen ja organisoinnin ja markkinoinnin pääaineopiskelijat sekä CBM-maisteriohjelman opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Lukupiiri 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Lukupiiri ja siihen perustuvat esseet sekä ryhmässä tehtävät harjoitustyöt. Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa luennoilla ja seminaareissa ja aktiivista osallistumista lukupiiriin ja ryhmätöihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma 1.vsk., CBM-opiskelijat muut johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat 2.-3.vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuuslista ilmoitetaan kurssin alkaessa (löytyy Moodlesta).

Lisätietoja

Osallistumisoikeus opintojaksolle on vain Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman ja CBM-maisteriohjelman opiskelijoilla sekä johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoilla. Etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman ja CBM-maisteriohjelman opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet