Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7004 PTJ3 Laskentamallien rakentaminen 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää taulukkolaskentaohjelmaa rakentaakseen talouden seurantaan, liiketoiminnan optimointiin ja kannattavuuslaskentaan liittyviä malleja sekä käyttää kehittyneempiä taulukkolaskentaohjelman työkaluja näissä malleissa.

Sisältö

Mallinnettavien asioiden läpikäynti luennoilla ja niihin liittyvät taulukkolaskentaohjelmistolla läpikäytävät esimerkit, vapaat harjoitukset, joiden aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä ja saada niihin opastusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustehtävistä kaikki oltava hyväksytysti suoritettu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeerinen arvostelu

Suositellut suoritusajankohdat

2 vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsiteltävät taustamateriaalit ja esimerkit, uudehko Excelin käytön ohjekirja(kurssin Moodle-sivuilla).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet