Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509133 PTJ29/PHLMO5 Hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Mäkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tietojärjestelmien käyttömahdollisuudet ja osaa suunnitella hyvinvointipalveluihin toimintalähtöisiä tietojärjestelmäratkaisuja. Opiskelija tietää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät määräykset ja osaa suunnitella suojautumismekanismeja tietoturvauhkia vastaan.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät, sähköisen tiedonkulun tulevaisuuden näkymät ja haasteet, tietosuojalainsäädäntö ja tietoturvastrategia

Toteutustavat

Verkko-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen. Itsenäisesti ja ryhmissä suoritetut verkkotehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kärki, J., Laaksonen M. ja Hyppönen H. 2012. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2011. Raportti 2/2012. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Helsinki. 1798–0070

2. Tietoturvallisuussuunnitelman laatiminen. 2007. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. STM. Helsinki. 978–952-00-2398-0

3. Toivanen, M. (et. al.). 2007. Kohti suunnitelmallisia muutoksia: opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen. Kuopion yliopisto. Kuopio. 1237–8208, 39

4. Vuokko R., Mäkelä M., Komulainen J. ja Meriläinen O. 2011. Terveydenhuollon toimintaprosessit: Terveydenhuollon yleiset prosessit ja niiden tarkennukset.  Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2011.1798–0089

5. Kansainväliset artikkelit ja muu oheismateriaali.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opintojaksolle tulee hakea erillinen opinto-oikeus.

Opintojakson kuvaus, aikataulut ja tenttien ajankohdat löytyvät SAMK SoleOPS:n kautta (https://samk.solenovo.fi/opsnet/). Valitse 'Opintojaksoselosteen haku' -> Hae opintojakson nimellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet