Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2024 PLR5 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy laatimaan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä tukevia laskelmia erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja soveltamaan laskentatoimen menetelmiä investointien suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Opiskelija osaa käyttää monipuolista taulukkolaskentasovellusta liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Hän ymmärtää myös investointien tehokkaan johtamisen ja niitä koskevan päätöksenteon asettamat vaatimukset hallinnollisille järjestelmille kansainvälisessä yritysympäristössä. Opiskelija tutustuu aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen.

Sisältö

Lyhyen tähtäimen vaihtoehtolaskelmat, pitkän tähtäimen investointilaskelmat, investointiprojektien ohjeistus, investointiprosessin talouden johtaminen, verojen ja riskien huomiointi investointilaskelmissa ja -päätöksenteossa, taulukkolaskentasovellusten käyttö investointien suunnittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luento-opetus 20 t
Laskentaharjoitukset 20 t, 2 ryhmää
Perehdyttäminen taulukkolaskentasovelluksen käyttöön 2 t, 3 ryhmää
Atk-harjoitukset 2 t, 3 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategiset investoinnit: Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus. Tietosanoma, Helsinki. Puolamäki, Esa; Ruusunen, Pertti (2009), 978-951-885-291-2.

2. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005), 0-273-68751-4. (Luvut 9-10 ja 12-13)

3. Capital Budgeting and Investment Analysis. Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall. Shapiro, Alan C. (2005), 0-13-066090-6.

4. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet