Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2032 PLR88 Case-based Course in Finance 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi-Mari Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
or equivalent course.

Osaamistavoitteet

The course is based on practical examples and solutions of different areas of corporate finance in a case-based setting. After completing the course the student will have an understanding of practical solutions of different problems of corporate finance. S/he will also be able to critically evaluate the applicability of different financial theories and current scientific literature in real-life situations. The students will complete the course independently online according to the course schedule.

Sisältö

The topics included are: bond and stock valuation, capital budgeting decisions, risk management, dividend policy, market behavior and financial statement analysis.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Independent work online according to given schedule. The course is equivalent of a 24 hour lecture course in its work load.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Case problems to be solved (4-5 pieces) and a final report.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. year IV period.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Cases in Financial Management. Prentice hall, New York (NY). Stretcher, Robert; Michael, Timothy B. (2005), 0-13-148343-9. (Pages determined by the lecturer)

2. Package of articles determined by the lecturer (includes 5 journal articles).

Lisätietoja

When selecting participants to the course, priority is given to students in the Finance specialisation area. A quota is reserved for exchange students.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet