Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509142 PLR73 Tilintarkastus käytännössä 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Jukka Rajala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on käytännön kokemusta ja varmuutta tavanomaisissa tilintarkastustehtävissä ja hän on oppinut tilintarkastajalle ja tilintarkastustyöryhmälle ominaisia työskentelytapoja. Opiskelija on myös oppinut seuraamaan tilintarkastusalan ajankohtaisia erityskysymyksiä.

Sisältö

Tilintarkastusassistentin työnkuva, tilintarkastusharjoitukset autenttisen materiaalin pohjalta, tilintarkastajan raportointi, taloushallinnon tietojärjestelmien toiminta, tilintarkastusalan ajankohtaiskysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Harjoitukset Moodlessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tilintarkastus käytännössä. WSOY Pro Oy. Helsinki. Halonen, Kaarina; Steiner, Maj-Lis (2010).
  2. Kirjallisuus ja materiaali luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä ja opetuspaikka: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kulttuuri, Pori. Opintojaksolle tulee hakea erillinen opinto-oikeus.

Opintojakson kuvaus, aikataulut ja tenttien ajankohdat löytyvät SAMK SoleOPS:n kautta (https://samk.solenovo.fi/opsnet/). Valitse 'Opintojaksoselosteen haku' -> Hae opintojakson nimellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet