Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2035 PLR74 Talouden johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Jaana Määttälä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös tai vastaavat tiedot (avoimen opiskelijat) PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet tai vastaavat tiedot (avoimen opiskelijat) PLR3 Johdon laskentatoimi (Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat)

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää erityisesti johdon laskentatoimen ja sen eri menetelmien roolia asiantuntijaorganisaatioiden ja -palveluiden talouden johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita taloudellisia laskelmia ja soveltaa laskentatoimen tuottamaa informaatiota asiantuntija-alan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi hän ymmärtää asiantuntijaorganisaatioiden ja -palveluiden erityispiirteitä laskentatoimen näkökulmasta.

Sisältö

Johdon laskentatoimen tuottama informaatio, strateginen talouden johtaminen ja tasapainotettu mittaristo, tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut, laskentatoimi ja prosessijohtaminen, investointilaskenta sekä yrityksen elinkaariajattelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Luento-opetus 16 t, ATK-harjoitukset 4 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T./et al. (2005), 0-273-68751-4. (Luvut 18-22).

2. Yritysrahoitus. Edita, Helsinki. Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi (2007 tai uudempi), 978-951-37-4895-1. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

3. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kurssille ovat etusijalla Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman ja Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat. Opintojakso vastaa aiempia opintojaksoja PLR74 Talouden johtaminen hyvinvointialalla, PHLMO9/PLR70 ja PLR99. Opiskelija, joka on suorittanut yhden tai useamman näistä, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet