Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509143 PLR82 Konserniohjaus 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Jukka Mäkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen tavoitteen, laadinnan ja raportoinnin pääasiallisen sisällön sekä osaa soveltaa tätä tietoa käytännössä konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöksessä painopiste on kurssilla ulkoisen raportoinnin, FAS, näkökulmassa. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee IAS/IFRS-tilinpäätöksen tavoitteet ja pääperiaatteet sekä muutamien keskeisten standardien yleisen soveltamisen.

Sisältö

Konsernitilinpäätös ja IAS/IFRS-tilinpäätöksen laadintaan liittyvät standardit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 55 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kaksi kirjallista tenttiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Konsernitilinpäätöksen laadinta (3. uudistettu painos tai uudempi). WSOY, Helsinki. Mäkelä, Lotta; Reponen, Marko, Pohjonen, Sari; Honkamäki, Tuomas.
  2. Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö: IFRS-raportointi (3. painos tai uudempi). WSOY, Helsinki. Haaramo, Virpi - Räty, Päivi (2009).
  3. Muu kirjallisuus ja materiaali luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiemmat opintojaksot P012019 PLR82, 1.osa ja P012020 PLR82, 2.osa ja PY509143 PLR82 Konsernin laskentatoimi ja IAS/IFRS-standardit. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Vastuullinen järjestäjä ja opetuspaikka: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kulttuuri, Pori. Opintojaksolle tulee hakea erillinen opinto-oikeus.

Opintojakson kuvaus, aikataulut ja tenttien ajankohdat löytyvät SAMK SoleOPS:n kautta (https://samk.solenovo.fi/opsnet/). Valitse 'Opintojaksoselosteen haku' -> Hae opintojakson nimellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet