Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYCB2013 CBM8 Verkotu luovaan kenttään 1–3 op
Vastuutaho
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Vastuuhenkilö
Susanna Jänismäki ja Lenita Nieminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut luovan talouden ilmiöiden kenttään ja pystyy aktiivisena toimijana osallistumaan alan ajankohtaiseen keskusteluun. Opiskelija ymmärtää yhteisöllisen tiedonrakentelun taitoja tuomalla omat verkostonsa ja osaamisensa ryhmän käyttöön sekä osaa vastavuoroisesti hyödyntää muiden verkostoja ja osaamista.

Sisältö

Opiskelija tutustuu luovan kentän verkostoihin ja perehtyy itselleen merkittäviin toimijoihin.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus: Osallistuminen luovan talouden tapahtumiin yms. ja näiden reflektointi (esim. oppimispäiväkirjat, keskustelut) Moodle-oppimisympäristössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luovan kentän seminaareihin, työpajoihin, vierailuluentoihin, konferensseihin ym., joista kerätään opintopassimerkintöjä. Opiskelija tuottaa tilaisuuksien sisällöistä oppimispäiväkirjan ja tutustuu muiden oppimispäiväkirjoihin. Opintojakson vastuuopettajan kanssa sovitaan etukäteen jokaisesta opintopassiin sisällytettävästä suorituksesta (seminaari, kurssi, vierailuluento, artikkeli, jne.).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan CBM-maisteriohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet