Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ3033 PTJS13 Software Engineering Management 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Harri Keto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Basic knowledge of software engineering is recommended.

Osaamistavoitteet

After completing this course, the student will understand problems which are typical of a software project and he will be able to apply basic practices to plan and manage a software project. He will be able to analyse and identify the process model of a software project. The student will understand the difference between a traditional and an agile project approach. The student will understand the connections of a software project to the quality system and to the process assessment and improvement. The student is able to analyse a software business model through a general framework.

Sisältö

1.Software business. Models and trends.
2.Software quality management in projects and software business. Software process assessment and process improvement.
3.Software project planning. Analysis of project characters, challenges and risks.
4.Generic software life cycle models and their relation to software engineering management.
5.Software measurement. Estimating software costs.
6.Software engineering management models and trends. Agile software.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Lectures, Practical work, Study journal, portfolio and other literary work.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Either A) Passed grade for active attendance and weekly assignments, or B) Passed grade for case study assignment and passed grade for exam.

Completion parts must belong to the same implementation.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4th, II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Software Engineering Management, Harri Keto (lecture slides)
 2. Software Engineering, Ian Sommerville. 13: 978-0-321-31379-9.
 3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fifth Edition , Project Management Institute. 9781935589679.
 4. Program Management Toolkit, Forselius, Dekkers, Karvinen, Kosonen. 9789521413384
 5. Practical Software Project Estimation: A Toolkit for Estimating Software Development Effort & Duration, Peter R. Hill. 9780071717915.
 6. Applied Software Measurement, Carpers Jones. 978-0-07-150244-3.
 7. Software Engineering Best Practices: Lessons from Successful Projects in the Top Companies, Capers Jones. 9780071621618.
 8. This is Agile: Beyond the Basics. Beyond the Hype. Beyond Scrum. Sander Hoogendoorn. 9781937965211.
 9. Scientific articles
 10. Supporting videos about the core content of the lectures.

Lisätietoja

Language of the course will be English if there are any international participants.
Opintojakso vastaa opintojaksoa PTJS13 Ohjelmistotyön johtaminen.
Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-33416

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet