Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0004 P6. Kielen historia I, V 2 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää italian yleiskielen kehitystä ja havainnoida kielen alueellista ja sosiaalista vaihtelua.

Sisältö

Tutustuminen italian kielen kehitykseen 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 52 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Suorituskieli suomi tai italia; kirjallisuutta n. 150-200 s., esseen laajuus 7-10 s.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusluettelo oppiaineen intrasivulla.

Lisätietoja

Kielen historia on pakollinen jakso niille sivuaineopiskelijoille, joiden pääaine ei ole kieliaine ja jotka ovat aloittaneet italian opintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen, jotta he saavat perusopinnoista yht. 25 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos