Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1504 Kielioppi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kirsi-Maria Nummila
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on syventänyt suomen kieliopin eri osa-alueiden tuntemustaan ja tuntee myös joidenkin ilmiöiden kielitypologisen kehityksen. Hän osaa hahmottaa kieliopin osa-alueiden välisiä suhteita sekä pohtia kieliopin ilmiöitä eri näkökulmista. Opiskelija on oppinut lukemaan kielioppia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

Sijajärjestelmä syntaktiselta kannalta, persoonajärjestelmä, sanaluokat ja niiden suhde lausekerakenteeseen, konstruktiot ja niiden merkitys, subjektin rooli, lausetyypit ja niiden tehtävät, sanajärjestys, tempus, kielto, kieliopin affektisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lisäksi kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakulinen, Auli - Vilkuna, Maria - Korhonen, Riitta - Koivisto, Vesa - Heinonen, Tarja Riitta - Alho, Irja 2004: Iso suomen kielioppi (luennoitsijan ohjeiden mukaan). Verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4328/4042)

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina. Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan opetustiedoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SUOM1504 Kielioppi
Kieli- ja käännöstieteiden laitos