Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1489 Kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, lehtori Krista Ojutkangas

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomalais-ugrilaisen kielikunnan ja tunnistaa suomen kielen suomalais-ugrilaiset piirteet. Hänellä on käsitys siitä, millainen suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotojärjestelmä on ollut ja miten se on muuttunut suomen kielen kehityksen kuluessa. Opiskelija tuntee myös suomen kirjakielen kehityskaudet ja kehityksen tärkeimmät käännekohdat. Hän osaa lukea vanhoja tekstejä ja ajoitaa niitä eri vuosisadoille sekä analysoida vanhojen tekstien äänne-, muoto- ja lauseopillisia piirteitä. Opiskelija ymmärtää, miten ja miksi kielet muuttuvat ja miten kielen aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat nykykieleen.

Sisältö

Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikka, suomalais-ugrilaisen kantakielen kehittyminen varhaiskantasuomeksi ja edelleen myöhäiskantasuomeksi. Kirjakielen synty ja Agricolan kieli, 1642 raamatunsuomennos, 1700-luvun kirjakieli ja maallisen kirjallisuuden ensiaskeleet, murteiden taistelu ja sen tulokset sekä kielen kehittyminen sivistyskieleksi 1800-luvulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, harjoitustyöt, kotitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen historia 1. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa.
Lehikoinen, Laila - Kiuru, Silva: Kirjasuomen kehitys. (Molemmat laitokset ja kaikki painokset käyvät.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos