Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1492 Tieteellinen essee ja tieteellinen kirjoittaminen sivuaineopiskelijoille 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Prof. Marja-Liisa Helasvuo, prof. Tuomas Huumo, tohtorikoulutettava
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kielitieteellisen kirjoittamisen konventiot ja kykenee käyttämään lähteitä oman tekstinsä pohjana. Hän kykenee hyödyntämään aiempia tutkimuksia ja pystyy tuottamaan omaan kielitieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa asiatekstiä.

Sisältö

Fennistisen tutkimuskirjallisuuden konventiot ja kielitieteellisen esseen rakenne sekä itenäisen 10-sivuisen pohdiskelevan tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opiskelija valitsee esseelleen aihealueen ja sopii tarkemmasta otsikosta aihealuesta vastaavan opettajan kanssa. Työskentelymuotona ovat ohjattu työskentely sähköisessä oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtyminen sekä oman tutkielman laatiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 10 t

Lisäksi ryhmän tapaamiset (2 x 2 t).
Lukuvuoden aikana kaksi ryhmää, periodi II tai periodi III.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tutkimussuunnitelma, tieteellisen kirjoittamisen tehtävät, kirjoitelma (essee) (10 s.)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos