Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0931 A9. Kieliharjoittelu, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori NN
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on parantanut ja monipuolistanut venäjän kielen taitoaan täysin venäjänkielisessä ympäristössä ja kykenee analysoimaan kielitaitonsa vahvuuksia ja puutteita tästä näkökulmasta. Hän on havainnoinut kulttuurieroja ja kykenee analysoimaan ja hyödyntämään tätä tietoa.

Sisältö

Opiskelua tai työntekoa venäjänkielisessä ympäristössä.

Toteutustavat

Ohjeet kieliharjoitteluraportin kirjoittamiseen oppiaineen intranet-sivuilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

1) osallistuminen suomalaisten venäjän oppiaineiden yhteiseen kieliharjoitteluun Tverissä (pääaineopiskelijat, IV periodi) ja venäjänkielisen harjoitteluraportin kirjoittaminen
TAI
2) muu väh. 1 kk kestävä työnteko tai opiskelu korkeakoulussa Venäjällä ja venäjänkielisen harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

1) toisen opiskeluvuoden IV periodi (Tver)
TAI
2) 2. tai 3. vuosi (pitempi harjoittelu) tai 2. ja 3. vuoden välinen kesä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos