Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2100 Introduction to Literary Theory 6 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Elina Valovirta
Edeltävät opinnot
ENGL2005 Contemporary Literatures in English suoritettuna

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kirjallisuudentutkimuksen teorioiden taustoja ja tavoitteita sekä saa käsityksen siitä, kuinka teoriaa sovelletaan kaunokirjallisiin teksteihin.

Sisältö

Perehtyminen englanninkielisen kirjallisuudentutkimuksen teoriasuuntauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bennett Andrew & Royle Nicholas 2009. An Introduction to Literature Criticism and Theory. Vain 2009 editio! Harlow: Pearson. Eagleton Terry. 1996/2008. Literary Theory. Oxford: Blackwell.

Lisätietoja

Alkaen lukuvuodesta 2014-15 kurssin hyväksytty, kuuden (6) pisteen laajuinen suoritus on edellytys kirjallisuustieteen proseminaariin osallistumiselle.

Viimeinen mahdollisuus suorittaa kirjatentti kolmen (3) pisteen laajuisena optiona on elokuun 2013 kesätentissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos