Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2101 Kielen oppiminen ja opettaminen 3–5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
professori Päivi Pietilä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vieraan kielen oppimisen ja opettamisen perusasioihin sekä teoreettiselta että käytännön kannalta.

Sisältö

Luettava kirjallisuus esittelee mm. kielenoppimisen teorioita, käsityksiä kielitaidosta, kielitaidon osa-alueiden oppimista ja opettamista sekä kielitaidon arviointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritettavissa englannin kielen tenttipäivinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

3 op:n laajuinen suoritus:

  • Pietilä, Päivi & Lintunen, Pekka (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.

5 op:n laajuinen suoritus:

  • Pietilä, Päivi & Lintunen, Pekka (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.
  • ja Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Lisätietoja

Kurssi on avoinna kaikkien kieliaineiden opiskelijoille. Englanninopiskelijoilla 3 op:n laajuisena suoritettu kurssi sijoitetaan aineopintoihin, 5 op:n laajuinen suoritus sijoittuu syventäviin opintoihin.

Kurssi soveltuu seuraaville opintopoluille:
Kielen oppiminen ja opettaminen
Tutkija

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kielen elektiivejä (Englannin kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos