Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1493 Johdatus kognitiiviseen kielentutkimukseen, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kognitiivisen kielentutkimuksen kielinäkemyksen, keskeisen terminologian ja tunnetuimmat tutkimussuuntaukset sekä tuoreita sovelluksia suomen kielen tutkimuksessa.

Sisältö

Merkitys, käsitteistys ja konstruointi; semanttiset suhteet; metafora; konstruktiot; kielisysteemien käyttöpohjaisuus. Sovelluksia suomen kielen tutkimuksessa: kieliopilliset sanat, fiktiivinen liike, verbikonsstruktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta n. 500 sivua:
1) Ungerer, Friedrich ja Hans-Jörg Schmid: An introduction to cognitive linguistics. 346 s. Vuoden 2006 (tai uudempi) täydennetty painos. (Ei lukujen lopussa olevia osioita Exercises ja Further reading.)
2) Ojutkangas, Krista 2008: Mihin suomessa tarvitaan sisä-grammeja? Virittäjä 2008(3): 382-400. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/virtesti/article/view/20594/8474
3) Huumo, Tuomas 2010: Suomen väyläadpositioiden prepositio- ja postpositiokäyttöjen merkityseroista. Virittäjä 2010(4):531-561. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http.//ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4371
4) Jääskeläinen, Anni 2013: Konjunktio kunnes ja sen alisteisuus. Virittäjä 2012(4): 500-532. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/74835

5) Karsikas, Elina 2004: Tuli huikean avara suo, ja sen kainalosta hyppäsi taivaille karmea vuori. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä. Sananjalka 46: 7-38.
6) Teoksesta Herlin, Ilona ja Lari Kotilainen (toim.) 2012: Verbit ja konstruktiot. SKS, artikkelit a) Nina Kamppi: Konstruktionäkökulma ääniverbeihin ja niiden sanakirjamerkitykseen (s. 29-61) sekä b) Herlin, Ilona: Miksi alkaa tekemään? (s. 143-174).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos