Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Marja-Liisa Helasvuo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tekstin- ja diskurssintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa suhteuttaa niitä toisiinsa. Hän tuntee tekstintutkimuksen eri suunauksia. Hän tietää, miten diskurssianalyyttinen tutkimus etenee.

Sisältö

Tekstilajitutkimuksen suuntaukset, intertekstuaalisuus, historiallinen tekstilajitutkimus, tekstilajien hybridisyys, tekstilajin taju, narratiivisuus, diskurssianalyysin askeleet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäntynen, Anne & Susanna Shore & Anna Solin (toim.) 2006: Genre - tekstilaji.
Pietikäinen, Sari & Anne Mäntynen 2009: Kurssi kohti diskurssia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos