Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pääpiirteittäin suomen kirjakielen kehityksen vaiheisiin ja käännekohtiin, puhe- ja kirjakielen eriytymiseen sekä kehityksen taustalla vaikuttaneisiin tekijöihin. Opiskelija tunnistaa vanhan kirjakielen ja nykysuomen väliset erot ja ne kielen osa-alueet, joilla muutoksia on tapahtunut erityisen paljon, ja pystyy arvioimaan kielikontaktien ja kielen tietoisen ohjaamisen merkitystä suomen kirjakielen muotoutumisessa.

Sisältö

Suomen kielen käyttöalojen muuttuminen 1500-luvulta nykyaikaan. Suomenkielisen kirjallisuuden eri lajien kehitys. Äänne- ja muoto-opin sekä syntaksin muuttuminen. Sanaston ja sananmuodostuksen muutokset. Kielen muuttumiseen vaikuttaneet mallit ja taustatekijät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa: Agricolasta nykykieleen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos