Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiolingvistiikan erilaisia suuntauksia sekä sen yhteiset ja alakohtaiset lähtökohdat ja peruskäsitteet. Hän ymmärtää, miten alan tutkimuksissa aineistoja koostetaan ja tarkastellaan ja millaisia metodeja sovelletaan.

Sisältö

Sosiolingvistiikka tutkimusalana, sen peruslähtökohdat ja peruskäsitteet. Variationistisen sosiolingvistiikan aineistot ja metodit ja metodien soveltaminen analyysissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mesthrie - Swann ja Deumert 2009, Introducing sociolinguistics, sivut 1 - 212 ja 309 - 343.
Tagliamonte 2012, Variationist sociolinguist - change, observation and interpretation, sivut 1 - 205 ja 349 - 357.
Kumpikin teos on luettavissa Turun yliopiston Nelli-portaalin välityksellä myös e-kirjana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos