Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Saada perustiedot suomi toisena ja vieraana kielenä -alasta. Teokset luettuaan opiskelja on myös oivaltanut, minkälaisia asioita alalla voi tutkia ja minkälaisia lähtökohtia opetuksella voi olla kun opettaja kohtaa luokasssaan maahanmuuttajaoppilaita.

Sisältö

Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan perustiedot. Alan tutkimuksen ja opetuksen lähtökohtia. Lyhennelmiä pro gradu -tutkielmista.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nissilä, Leena - Vaarala, Heidi - Martin, Maisa (toim.): Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII, 2003, 229 s.

Rekimies, Anu - Siitonen, Kirsti (toim.): Suunnaksi suomen kieli. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 80. Turku 2009, 166 s.

Virittäjä 3/2009 Suomi toisena kielenä opetuksen ja tutkimuksen rajapintoja, s. 321 - 423, artikkelit Martin, Halonen, Jantunen, Kaivapalu sekä Aalto, Mustonen, Tukia http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/issue/view/674

Lisätietoja

Ei edellytetä aikaisempaa tutustumista alaan; ei ole päällekkäinen suomi toisena kielenä -kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos