Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM2001 Vuorovaikutusharjoituksia suomenoppijan kanssa 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Suomi toisena kielenä -vuorovaikutukseen perehtyminen sekä teoriassa että käytännössä. Kurssin suorittaminen helpottaa myöhemmin suomenoppijoiden kohtaamista ja on kehittänyt kykyä arvioida kielitaitoa.

Sisältö

Kurssi alkaa lyhyellä luennolla, jossa ohjataan yksilöllisesti vuorovaikutukseen ei-äidinkielisen suomenpuhujan kanssa. Jokainen kurssilla oleva suomenkielinen opiskelija saa työparikseen ei-äidinkielisen opiskelijan. On tarkoitus, että kurssilainen kartoittaa työparinsa kielitaidon ja selvittää, minkälaista ohjausta vuorovaikutukseen tämä tarvitsisi. Sen jälkeen tehdään suunnitelma yksilöllisen ohjauksen vuorovaikutuksen luonteesta ja toteutetaan se. Lisäksi tehdään harjoituksia suomenoppijoiden pienryhmän kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot periodeissa I - II, harjoitukset periodeissa I - IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kielenoppijan vuorovaikutustaitojen kartoitus, raportti (4 s.) työskentelystä ja tuntikirjanpito sekä kirjallinen tentti tai esseesuoritus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos