Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0703 P2.a Johdatus venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen kulttuurin peruskäsitteet/keskeiset ilmiöt. Hänelle on muodostunut yleiskuva venäläisen kirjallisuuden kehityksestä sekä keskeisistä kirjailijoista, teoksista ja ilmiöistä. Hän osaa nähdä kirjallisuuden osana venäläistä kulttuuria ja hänelle on kehittynyt valmius lukea kaunokirjallisuutta venäjäksi.

Sisältö

Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely

itsenäinen työskentely tai luento

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

1) luentokurssi 28 h + kurssilla jaettava/ilmoitettava kaunokirjallisuus
TAI
2) Kirjatentti, johon luetaan Ekonen, Kirsti & Turoma, Sanna: Venäjän kirjallisuuden historia. Helsinki, 2011. ja Pesonen, Pekka: Venäjän kulttuurihistoria. Helsinki, 2007. sekä yksi seuraavista teoksista: Dostojevski: Igrok; Lermontov: Geroi na¨ego vremeni; Pu¨kin: Pikovaja dama; Turgenev: Pervaja ljubov; T¨ehov: T¨aika tai Djadja Vanja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos