Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0920 P2.b Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on jakson suoritettuaan yleiskuva venäjän kielen kehityksestä nykymuotoonsa ja sen tutkimuksen eri aloista.

Sisältö

Venäjän kielen kehityksen keskeiset vaiheet, katsaus joihinkin keskeisiin kielentutkimuksen alueisiin sekä esimerkkejä venäjän kielen tutkimuksesta nykypäivänä; oheislukemistona lyhyitä tutkimusartikkeleita

Toteutustavat

lukupiiri tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) kirjatentti jossa suoritetaan Nikunlassi, Ahti. Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki, 2002
TAI
2) lukupiiri jossa suoritetaan Nikunlassi, Ahti. Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki, 2002.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nikunlassi, Ahti: Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki, 2002.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos