Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0704 A2. Käännösharjoitukset suomi-venäjä, V 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee kääntämään suhteellisen helppoa asiaproosaa suomesta venäjäksi käyttäen venäjän kielelle ominaisia rakenteita. Opiskelijalla on valmiudet venäjän ja suomen kielten kontrastiiviseen tarkasteluun ja hän on harjaantunut käyttämään venäjän kielelle tyypillisiä ilmauksia ja rakenteita kirjoitetussa tekstissä. Käännösten kautta opiskelija on harjaantunut käyttämään käytännössä rakenteita, joita on oppinut mm. kielioppikursseilla.

Sisältö

Kotona tehtävät käännösharjoitukset ja niiden käsittely oppitunneilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

harjoituskurssi

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

harjoitustyö(t), osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssi järjestetään kerran kolmessa lukukaudessa vuorotellen A3 ja A4 kanssa. Opintojakson voi suorittaa myös Tverin kieliharjoittelussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

jaetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos