Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0700 P1.a. Kuullun ymmärtäminen, sanavaraston kehittäminen ja suulliset harjoitukset, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän perussanaston, ymmärtää tuttua aihepiiriä käsittelevää puhuttua kieltä, osaa kertoa arkipäivän asioista ja on oppinut keinoja oman sanavarastonsa aktiiviseen kartuttamiseen

Sisältö

Kuullun ymmärtämisen harjoituksia, perussanaston läpikäyntiä aihepiireittäin, suullisia harjoituksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

1) 42 h harjoituskurssi: kontaktiopetusta, itsenäisesti suoritettavia kuuntelu- ja sanastoharjoituksia
TAI
2) kirjallinen tentti ja suullisia harjoituksia

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

jaetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos