Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0701 P1.b. Tekstin ymmärtäminen ja kirjalliset harjoitukset, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vaikeuksitta lehtitekstejä sanakirjan avulla ja on harjaantunut erityyppisten lyhyiden tekstien kirjoittamiseen samoista aiheista.

Sisältö

Luku- ja kirjoitusharjoituksia.

Toteutustavat

harjoituskurssi kotitehtävineen

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) harjoituskurssi 28 h kontaktiopetusta sekä kotitehtävinä luettavat ja kirjoitettavat tekstit
TAI
2) kirjallinen tentti ja itsenäisesti tehtävät kirjalliset tehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

jaetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos